Vi skyddar dina personuppgifter (gällande GDPR)

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik och dina bonuspoäng. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Conic Togogo AB, 559000–9832.

Personuppgifter vi behandlar är:

  • Namn, mejladress, telefonnummer och köphistorik.
  • Uppgifterna används till att registrera köp, samla bonuspoäng och skicka ut erbjudanden.
  • Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som medlem (tex administrerar ditt medlemskap & tillhandahåller relevanta erbjudanden).
  • Vi sparar dina uppgifter upp till 36 månader efter senast genomförda köp.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Conic Togogo har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din profil samt radera de personuppgifter som är associerade med dig. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktperson gällande personuppgiftshantering Conic Togogo AB:

Henrik Niklasson
Korsgatan 7
411 16 Göteborg
Telefon: 070-368 18 20
E-post: info@conic.nu